Entreprenør

With Consulting ApS tilbyder rådgivning til entreprenøren indenfor;

Udbudspakken – få succes med din tilbudsgivning
Prækvalifikation
Vi gennemgår dit prækvalifikationsmateriale og hjælper dig med at få opbygget en ESPD til fremtidige udbud. Vi hjælper dig til at få optimeret din virksomhedsprofil herunder styrkelse af din virksomheds referencer, CV’er og opbygning af andre proceskrav, som bygherre kræver eks. kvalitetsledelse-, miljøledelse-, ændringshåndtering- og planlægningssystem.  Vi hjælper med at målrette din virksomhedsprofil for herigennem at opnå de bedste muligheder for at blive udvalgt eller inviteret til at byde.

Tilbudsgivning
Vi rådgiver dig til, hvordan du kommer bedst i mål med at afgive et konkret tilbud. Vi gennemgår udbudsmaterialet, kontrakten og lægger herudfra en strategi for afgivelse af tilbud, udarbejder spørgsmål til bygherren, samt varetager den endelige kvalitetssikring af materialet. Fokus vil være på udarbejdelse af spørgsmål til bygherre og udarbejde andre proceskrav til tilbuddet eks. kvalitetsledelse-, miljøledelse-, ændringshåndtering- og planlægning (alt ud over prissætningen). Vi vil også kunne assistere med den elektroniske udbudsproces – således, at materialet bliver korrekt afleveret.

Kontrakter
With Consulting ApS tilbyder at gennemgå jeres kontrakter, herunder udforme jeres egne standardkontrakter til brug i forhold til eks. jeres underentreprenører.

Konsortieaftaler
Opbygning af konsortieaftalen for jeres virksomhed. Vi hjælper med håndtering af de konkurrenceretlige udfordringer, udformning af konsortieaftalen, samarbejdsflader, organisatorisk opbygning, udformning af fælles prækvalifikationsmateriale, udarbejdelse af fælles kvalitets- og ændringsprocesser og indarbejdelse af eskalationsprocesser. Herigennem sikres optimale samarbejdsbetingelser for parterne i aftalen.

Kontrakthåndtering
Varetagelse af entrepriseretlige udfordringer under tilbudsgivning og under udførelsesfasen. Vi assisterer vores kunder med korrekt håndtering af ekstra krav og korrekt håndtering af varsler m.m., både i forhold til bygherre og rådgiver. Vi samarbejder løbende med projektlederne omkring opfyldelse af udbudsmaterialet således, at det varetages korrekt (hverken mere eller mindre). Herudover assisterer vi med håndtering af processer samt varetager dialog og forhandlinger mellem parterne i byggeriet.

Forretningsudvikling
With Consulting er specialiseret indenfor contract management, ledelse, projektledelse og entrepriseret, hvilket har ført til udvikling af flere styringsværktøjer, som entreprenørvirksomheden med fordel kan implementere. Værktøjerne sikrer optimering af virksomhedens forretningsgange, hvilket har positiv afsmittende effekt på virksomhedens bundlinje.