Bygherre

Implementering af styringsværktøjer
Implementering af styringsværktøjer i udbudsmaterialet sikrer effektive processer under udførelsen. Ved anvendelse af standardiserede paradigmer, processer og styringsværktøjer, opnår bygherre gennemsigtighed, sporbarhed og lavere konfliktniveau, hvilket samlet skaber positive resultater på bundlinjen.

Udførelse af udbud
With Consulting ApS varetager udbud indenfor;

  • Udbud af rådgiverydelser
  • Entrepriseudbud

Via vores solide erfaring indenfor entreprise- og udbudsret opbygger vi en udbudsproces, som giver øget adgang til, at lokale SMV kan byde på de offentlige opgaver.

Effektiv styring af byggeprocessen – fra kontrol til styring
With Consulting ApS tilbyder Contract Management under udførelsen af byggeriet. Ved brug af vores styringsværktøjer øges styringen og sporbarhed, hvormed der skabes de bedste forudsætninger for, at bygherre opnår højere kvalitet, færre ekstra regninger og reelt gennemførelse, af de ydelser der betales for.